Powrót

Informacje organizacyjne

Organizacja roku akademickiego 2018/2019

STUDIA STACJONARNE:

I semestr (zimowy)

 1. Semestr zimowy trwa od 1 października 2018 roku do 9 lutego 2019 roku.
 2. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 1 października 2018 r. i trwają do 27 stycznia 2019 r.
 3. Dni Rektorskie –2 listopada 2018 r,
 4. Wakacje zimowe - od 24 grudnia 2018 r. do 4 stycznia 2019 r.
 5. Zimowa sesja egzaminacyjna - od 28 stycznia do 10 lutego 2019 r.
 6. Sesja poprawkowa - od 11 lutego do 24 lutego  2019 r.

II semestr (letni)

 1. Semestr letni trwa od 18 lutego do 30 września 2019 r.
 2. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 18 lutego 2019 r. i trwają do 9 czerwca 2019 r.
 3. Wakacje wiosenne - od 18 do 23 kwietnia 2019 r.
 4. Dni Rektorskie –2 maj 2019 r.
 5. Letnia sesja egzaminacyjna - od 10 czerwca do 23 czerwca 2019 r.
 6. Sesja poprawkowa - od 16 do 30 września 2019  


Od 24 czerwca do  15 września 2019 r. trwa przerwa letnia przeznaczona na wakacje letnie, obozy naukowe, praktyki
 

STUDIA NIESTACJONARNE:

SEMESTR ZIMOWY SEMESTR LETNI
 Zjazdy A        Zjazdy B      Zjazdy A        Zjazdy B 
1. 6/7.X 1. 13/14.X 1. 2/3.III 1. 9/10.III
2. 20/21.X 2. 27/28.X 2. 16/17.III 2.  23/24.III
3. 3/4.XI 3. 17/18.XI 3. 30/31.III 3.  6/7.IV
4. 24/25.XI 4. 1/2.XII 4. 13/14.IV 4.  27/28.IV
5. 8/9.XII 5. 15/16.XII 5. 4/5.V 5.  11/12.V
6. 22/23.XII 6. 12/13.I 6.  18/19.V 6.  25/26.V
7. 19/20.I 7. 26/27.I 7.  1/2.VI 7.  8/9.VI
8. 2/3.II 8. 9/10.II 8.  15/16.VI 8.  22/23.VI
9. 16/17.II (E) 9. 16/17.II (E) 9.  29/30.VI (E) 9.  29/30.VI (E)
10. 23/24.II (E) 10. 23/24.II (E) 10.  6/7.VII (E) 10.  7/8.VII (E)
P. 18.II-3.III P. 18.II-3.III P. 16-30.IX P.  17 – 30.IX

 

Zjazdy A to kierunki:

 • Zarządzanie– licencjackie,
 • Finanse i Rachunkowość– licencjackie,
 • Filologia Angielska – licencjackie i magisterskie uzupełniające,
 • Logistyka - licencjackie,
 • Geodezja i Kartografia- inżynierskie,
 • Administracja –licencjackie,
 • Prawo – jednolite magisterskie,                   
 • Fizjoterapia – magisterskie uzupełniające,  
 • Zdrowie Publiczne –licencjackie,            
 • Psychologia – jednolite (II ,IV,V rok),
 • Kosmetologia – licencjackie, magisterskie uzupełniające,   
 • Socjologia- licencjackie,
 • Japonistyka – licencjackie, magisterskie uzupełniające.

Zjazdy B to kierunki:

 • Zarządzanie– magisterskie uzupełniające,
 • Informatyka – inżynierskie, magisterskie uzupełniające,
 • Fizjoterapia – licencjackie, jednolite magisterskie,  
 • Pedagogika - licencjackie, magisterskie uzupełniające,
 • Praca socjalna – licencjackie,
 • Bezpieczeństwo Narodowe,           
 • Grafika – licencjackie,   
 • Psychologia – jednolite ( I i III rok),
 • Dziennikarstwo –licencjackie.

Uwaga! Organizacja roku akademickiego może ulegać zmianom przed rozpoczęciem roku akademickiego, dlatego prosimy o sprawdzanie aktualnych informacji.

 

Studia niestacjonarne (zaoczne):

Studia niestacjonarne – forma studiów wyższych, w której zajęcia odbywają się w systemie zjazdów w soboty i niedziele (z reguły co dwa tygodnie).
Liczba zjazdów w semestrze: 10 
Zajęcia odbywają się w godzinach między 8:30 a 18:30 (dokładne terminy i godziny wynikają z planu zajęć dla każdego kierunku).

Studia I stopnia

Studia pierwszego stopnia – studia, na które są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej świadectwo dojrzałości, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata.

Czas trwania:

 • licencjackie – 6 semestrów (3 lata)
Studia II stopnia – magisterskie

Studia drugiego stopnia– studia, na które są przyjmowani kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia. Kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Czas trwania:

 • 4 semestry (2 lata)
Gdzie odbywają się zajęcia?


Zajęcia, w zależności od wybranego kierunku, odbywają się w budynku:

 • ul. Franciszkańska 7 – zarządzanie, pedagogika.
Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć, który dla każdego kierunku jest publikowany najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze w zakładce „Strefa Studenta”.

Dodatkowe informacje

Legitymacja studencka

Każdy student otrzymuje legitymację studencką, która upoważnia go do korzystania ze wszystkich zniżek ustawowych oraz innych zniżek dla studentów SAN.
Można ją odebrać w odpowiednim dla swojego kierunku Dziekanacie
(budynek przy ul. Franciszkańskiej 7).

Język obcy

Na każdym kierunku studiów prowadzone są zajęcia z języka obcego w formie lektoratu lub online.
Języki do wyboru to: angielski.